Set me tela për koncert Aquila 7U

Një qëllim themelor i kërkimit të Aquila ka qenë të prodhojë një produkt të ri sintetik që ka të njëjtat veti akustike si zorrët, por pa defektet e tij tipike - (kosto e lartë, ...