VƏHY: Məhəmmədin Hekayəsi

Vəhy həm müəllimlər, həm də peyğəmbərlik tərcümeyi-halı tələbələri üçün oyun dəyişdiricidir. Usama Canon, Taleef Collective Son illərdə Məhəmməd peyğəmbərin (ona ...